CYBERHOUSE

CH and Excellent Mind Training (CYBERHOUSE) adalah sebuah syarikat swasta (RA0083973-M) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Kepakaran kami adalah membangunkan industri latihan, pengurusan program, pemasaran produk, multimedia dan pusat penyelidikan ilmu.

Hubungi Kami

HIGHLIGHT

 • Menjadi sebuah syarikat
  korporat yang berjaya
  merintis dan menganalisis
  data secara komprehensif

 • Memberikan konsep penganjuran yang bersifat touchpoint yang efisyen terhadap pengunjung dan masyarakat

 • Memberi modul latihan yang berwibawa selaras dengan kehendak semua generasi, mengikut peredaran zaman

1 of 3
 • Latihan, Kursus & Motivasi

 • Pengurusan Majlis & Program

 • Teks Ucapan & Kenyataan Media

 • Multimedia & Reka Bentuk Grafik

 • Penghasilan Video Kandungan

 • Kajian Data Media Sosial

 • Projek Rekod Prestasi

 • Penulisan & Penterjemahan

1 of 8

PEMASARAN PRODUK

Pihak kami kini menceburi bidang pemasaran produk. Ia meliputi tatahias pelabelan, sijil halal, digital marketing, pempengaruh dan pengiklanan.

Kami berwibawa dalam membawa produk luar untuk memecah pasaran tempatan secara efisien.

VIDEO