Servis & Perkhidmatan

 

Kepakaran kami dalam industri latihan, pengurusan acara, penulisan teks ucapan dan kenyataan media, telah menarik minat beberapa organisasi, jabatan kerajaan, kementerian, mahupun syarikat swasta di Malaysia seperti Jabatan Perdana Menteri, Dewan Bahasa dan Pustaka, PICC, VFive Group dan banyak lagi.
 
Antara servis dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah:
 
 • Pengurusan Majlis / Program
 • Latihan, Kursus & Motivasi
 • Kajian Data Media Sosial
 • Penulisan & Penterjemahan
 • Multimedia & Reka Bentuk Grafik
 • Penghasilan Video Kandungan
 • Projek Rekod Prestasi
 • Pemantauan Media 
 • Media Engagement 
 • Pemasaran Produk
 • Teks Ucapan & Kenyataan Media 

 

 

 

 

Contact form