Debat Keluarga Malaysia

Debat Keluarga Malaysia

Buat julung kalinya sempena Simposium Pengantarabangsaan Bahasa Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka, kami (Cyberhouse Malaysia) diberi kepercayaan menganjurkan debat merentasi pelbagai negara dari negara Rusia, Republik Guinea dan Malaysia. 

Video:

Kembali